Partnerscholen

VSO Altra College Centrum

Altra vestiging in het historische centrum van Amsterdam voor 75 cluster4 leerlingen. VMBO TL en een supportklas zorgt voor..

School van de Toekomst

De School van de Toekomst is een vo-school die onderwijs aanbiedt op de niveaus vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo. Het is een school waar alleen topsport leerlingen..

Kairos Tienercollege

Op het Kairos Tienercollege verzorgen we kleinschalig vrijeschoolonderwijs voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs…

Kiemm

Taal en rekenen. Twee vaardigheden die veel aandacht krijgen op de middelbare school. En terecht. Ze zijn..

IVKO

Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs. De IVKO is van oorsprong een IVO-school.

Lumion Amsterdam

Lumion is een nieuwe en vernieuwende school. Wij zijn er om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst

IJburg College

Brede schoolgemeenschap. Het is de missie van het IJburg College om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren, in een..

Calandlyceum

Werken op het Calandlyceum is werken in een omgeving die draait om mogelijkheden.

Orion College Amstel

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen

Orion College Drostenburg

Een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een chronische ziekte, een lichamelijke handicap