Adriaan Roland Holstschool

4 oktober 2019 admin Comments Off
mavo, havo, vwo


De naam van onze school verraadt zijn identiteit: wij zijn een vrijeschool. Vrije scholen zijn geënt op het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hij formuleerde pedagogische en didactische aanwijzingen vanuit zijn visie op de mens en spoorde leraren aan deze voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Dat doen we in de vrije scholen nog steeds: we zoeken naar een goede combinatie van traditionele en eigentijdse elementen, die samen zorgen voor de ontplooiing van zowel onze leerlingen, als die van de medewerkers.

Ons motto is ‘Worden wie je bent’.
Wij vinden het belangrijk dat elke leerling de kans krijgt zichzelf te leren kennen en zichzelf te ontwikkelen op een manier die bij hem past. Natuurlijk zijn onze lessen zo ingericht dat alle leerlingen goed voorbereid worden op het eindexamen, maar wij doen meer dan dat. Wij bieden leerlingen de kans om bezig te zijn met hoofd, hart en handen. We richten ons onderwijs zo in dat leerlingen zich niet alleen cognitief kunnen ontwikkelen maar ook sociaal en emotioneel. Om dat te bereiken hebben we naast de reguliere vakken ook ambachtsvakken, kunstvakken en allerlei projecten waar de leerlingen veel inspraak in hebben en zich kunnen laten zien. Ontwikkelen vinden wij niet alleen belangrijk voor de leerlingen, maar ook voor de docenten.

Wij zijn dan ook erg geïnteresseerd in en blij met leraren in opleiding, omdat zij nieuwe ideeën en kennis hebben, waar wij weer van kunnen leren.