IJburg College

4 oktober 2019 admin Comments Off

vmbo b-k-t, havo, vwo

Het is de missie van het IJburg College om alle leerlingen zoveel mogelijk te laten leren, in een leergemeenschap, over zichzelf en de wereld om hen heen. Wat geldt voor onze leerlingen en docenten geldt voor beginnende leraren. Iedereen is eigenaar van zijn eigen leerproces. Wij dagen beginnende leraren uit om op hun eigen niveau het beste uit zichzelf te halen. Initiatief nemen, verantwoordelijk nemen en afdragen zijn drie belangrijke aspecten daarvan.

Het IJburg College, de school waar je leert voor het leven en waar we elkaar ontmoeten
Het IJburg College is een school voor vmbo b-k-t, havo en vwo met een ontwikkelingsgericht onderwijsconcept. Op het IJburg College scheppen we de voorwaarden waaronder leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op emotioneel, lichamelijk en sociaal vlak. Dat ze kunnen uitgroeien tot een zelfstandige, zelfverantwoordelijke, actieve en betrokken wereldburger. Bij ons ontwikkelen leerlingen zich op het niveau dat bij hen past. Dit vindt plaats onder begeleiding van aandachtige docenten die herkennen en erkennen wat een leerling al in huis heeft en wat er nog ontwikkeld kan worden. Leerlingen krijgen de mogelijkheden om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

Leren van en met elkaar
Op het IJburg College werken we in deelscholen en vormen we een  leergemeenschap. De schoolomgeving is een leerrijke omgeving voor leerlingen, medewerkers en docenten-in-opleiding om zich optimaal te ontwikkelen en zo veel mogelijk te leren over zichzelf en de wereld om hen heen. Leerlingen, docenten, docenten-in-opleiding en medewerkers leren van en met elkaar. Zij krijgen inzicht in wat hun sterke punten zijn en tegelijkertijd leren zij te vragen wanneer zij hulp nodig hebben. Iedereen in school helpt daarbij. De docent-in-opleiding bepaalt dus zelf zijn eigen leerproces, zodat hij op zijn eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen. 

Elkaar ontmoeten
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun onderwijs vormgeven in samenhang met de wereld om hen heen. Dit maakt de wereld groter en biedt de kans om van anderen te leren. Onze leerlingen leren in en met de wereld om hen heen, digitaal en in de praktijk. Het IJburg College heeft een buurtfunctie. We verbinden de binnen- en de buitenwereld met elkaar op basis van kunst en cultuur, sport en gezondheid en duurzaamheid. Daarmee dragen we bij aan ontmoeting en verbinding in de samenleving.