Over NOA

20 scholen – 11 besturen – 1 visie
Het geaccrediteerde partnerschap van NOA ontwikkelt haar contextgerichte werkplekcurriculum, biedt opleidingsplaatsen aan, initieert, ontwerpt en coördineert de initiatieven van 20 partnerscholen voor primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs om te komen tot goede, inspirerende leraren. NOA realiseert dit in samenwerking met vijf schoolbesturen (po en vo) en zeven partnerinstituten (HvA/FOO, HvA/ALO, HU/IA, VU/ULO, UvA/ILO, AHK/Breitner en Inholland) .

De partnerscholen van NOA bieden leerlinggestuurd onderwijs aan waar aanstaande leraren hun professionele identiteit en conceptgevoeligheid kunnen ontwikkelen.  

Jaarlijks draagt NOA bij aan de opleiding van ruim 300 aankomende en zittende docenten. Het opleiden en ontwikkelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partnerscholen en de partnerinstituten. De aan NOA verbonden schoolopleiders zijn Velon (BRLO)-geregistreerd en zij houden hun professionele ontwikkeling elk opleidingsjaar bij door middel van verdiepingstrajecten en gezamenlijke ontwerpsessies. De werkplekbegeleiders van NOA zijn getrainde opleiders.

Op de halfjaarlijkse Best Urban Practice Days (de zogenaamde BUP’s in oktober en maart) zijn ook toegankelijk voor externe bezoekers die geïnteresseerd zijn of een bijdrage willen leveren aan het opleiden van aanstaande leraren.

Leren in netwerken 
Het bij elkaar brengen van verschillende pedagogische- en onderwijsconcepten én culturen heeft (volgens ons) positieve gevolgen voor de kwaliteit van het opleiden en van het onderwijs op de partnerscholen. Bovendien is in deze intensieve samenwerking sinds opleidingsjaar 2013-2014 een netwerk ontstaan van onderwijsprofessionals die elkaar weten te vinden, te inspireren en te vertrouwen. Ook voelen ze zich samen medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beroep. Leren binnen dit netwerk is niet alleen gericht op de student maar op alle onderwijsprofessionals die zich verbinden aan NOA. 

Ook is er een sterke samenwerking met de verschillende HRM’ers en schoolleiders van de partnerscholen. Opleiders, HRM’ers en schoolleiders samen zorgen als onderwijsprofessionals voor een optimaal opleidingsklimaat voor aanstaande leraren en starters. De samenwerking tussen onderwijsprofessionals binnen NOA richt zij zich op drie gebieden: het samen opleiden en professionaliseren van leraren, inductie én op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de hele beroepsgroep. 

“Leraar worden en een inspirerende leraar blijven”.

Spelregels voor externen: Binnen NOA voeren we eerst een vrijblijvend kennismakings-, verkennend-gesprek om tot een mogelijke opdracht te komen. Pas als de opdracht definitief is, gaan we over tot facturering.