Over NOA

Het geaccrediteerde partnerschap van NOA ontwikkelt haar contextgerichte werkplekcurriculum, biedt opleidingsplaatsen aan, initieert, ontwerpt en coördineert de initiatieven van bestuurders/schoolleiders van partnerscholen voor primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs om te komen tot goede, inspirerende leraren. NOA realiseert dit in samenwerking met vijf schoolbesturen (17 partnerscholen) en zeven partnerinstituten (HvA/FOO, HvA/ALO, HU/IA, VU/ULO, UvA/ILO, AHK/Breitner en Inholland) .

De partnerscholen van NOA bieden leerlinggestuurd onderwijs aan waar aanstaande leraren hun beroepsidentiteit en conceptgevoeligheid kunnen ontwikkelen.  

Jaarlijks draagt NOA bij aan de opleiding van ruim 260 aankomende en zittende docenten. Het opleiden en ontwikkelen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partnerscholen en de partnerinstituten. De aan NOA verbonden schoolopleiders zijn VELON-geregistreerd en zij houden hun professionele ontwikkeling elk opleidingsjaar bij door middel van verdiepingstrajecten en gezamenlijke ontwerpsessies. De werkplekbegeleiders van NOA zijn getrainde opleiders.

Op de halfjaarlijkse Best Urban Practice Days (de zogenaamde BUP’s in oktober en maart) zijn ook toegankelijk voor externe bezoekers die geïnteresseerd zijn of een bijdrage willen leveren aan het opleiden van aanstaande leraren.

“Leraar worden en een inspirerende leraar blijven”.

 

Spelregels voor externen: Binnen NOA voeren we eerst een vrijblijvend kennismakings-, verkennend-gesprek om tot een mogelijke opdracht te komen. Pas als de opdracht definitief is, gaan we over tot facturering.