Geert Groote College Amsterdam

4 oktober 2019 admin Comments Off
vmbo-t, havo, vwo


Het Geert Groote College Amsterdam (GGCA) staat niet op zichzelf. Ze is een loot aan een wereldwijd vertakte stam van Vrije Scholen, waarvan de eerste in 1919 in Duitsland (Stuttgart) werd opgericht. Die vertakking strekt zich inmiddels uit van Japan tot Hawaï, en van Zweden tot Zuid-Afrika. De Amsterdamse Geert Groote School ontstond in 1933, tien jaar na de opening van de eerste Nederlandse Vrije School in Den Haag.

Rudolf Steiner
De bron van de Vrije Scholen ligt in het gedachtegoed van Rudolf Steiner (1861-1925). Zijn pedagogische en didactische aanwijzingen – uit de jaren rondom de opening van de eerste Vrije School in Stuttgart – beslaan een breed spectrum van zowel het basis als het voortgezet onderwijs. Steiner formuleerde zijn aanwijzingen vrij algemeen en spoorde leraren aan die voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Het onderwijs van de Vrije Scholen van vandaag laat daarom een weloverwogen combinatie zien van traditionele en eigentijdse elementen.

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland
Het GGCA maakt deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (SVVSONH). Samen met de Adriaan Roland Holstschool in Bergen en het Rudolf Steiner College Haarlem vormen wij in fusieverband een stichting.