Schoolgroepen

Schoolgroepbijeenkomsten van partnerscholen in 2023-2024

Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsplaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op je school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de eerste en de laatste bijeenkomst en de BUP’s is verplicht.
N.B. De startbijeenkomst in september is voor tweede- en derdejaars dio’s van het hbo. De overige dio’s (minoren, LiO’s en kopopleiding) krijgen eigen klassen en hebben de startbijeenkomst daarom samen met de nieuwe docenten in augustus. Elke schoolopleider stuurt een uitnodiging met meer informatie.

Calandlyceum
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 13.45 tot 17.00 uur in lokaal 229:
sgb 1: 7 september 2023 / Groepsdynamiek (startbijeenkomst: 2e en 3ejaars dio’s,  neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: 28 september 2023 / Daltononderwijs
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 4: 9 november 2023 / Delen opbrengsten BUP 1
sgb 5: 30 november 2023 / Activerende werkvormen
sgb 6: januari 2024 / Motivatie
sgb 7: maart 2024 / Lesvoorbereiding
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 9: april 2024 / Delen opbrengsten BUP 2
sgb 10: mei 2024 / Formatieve toetsbesprekingen
sgb 11: juni 2024 / Presentatie GMM (afsluitende bijeenkomst en borrel).
Het programma wordt mede door de docenten-in-opleiding vormgegeven en bestaat uit onderwijskundige workshops, een vorm van lesson study en intervisie (casuïstiek). Voor de LiO’s en de universitaire minors en kopopleidingen vindt de startbijeenkomst in augustus plaats, van 10.00 tot 14.00 uur (in lokaal 229, incl. lunch).

MML/KIEMM
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.15 tot 16.45 uur in lokaal 136:
sgb 0: september 2023 (startbijeenkomst: neem je bewijs van inschrijving mee!): het Metis in een notendop/montessorionderwijs 
sgb 1: oktober 2023: Coachend opleiden
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 3: november 2023: Terugblik BUP /  Leerwerktaken kiezen / Activerende werkvormen
sgb 4: december 2023: Diversiteit / Wereldburgerschap / Casusbespreking
sgb 5: februari 2024: Vorige leerwerktaken presenteren / Nieuwe leerwerktaken kiezen
sgb 6: maart 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 8: april 2024 / Terugblik BUP / Casusbespreking
sgb 9: mei 2024
sgb 10: juni 2024: Mooie stukken/ideeën/producten/lessen van mooie mensen aan elkaar presenteren
Schoolgroep-borrel met dio’s en wpb’ers (volgt)

GGCA, Kairos, RSC

Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag. In Amsterdam zijn de bijeenkomsten van 14.30 tot 16.00 uur. In Haarlem zijn de bijeenkomsten van 8.30 tot 10.10.uur:
sgb 1: 20 september 2023 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 3: 18 oktober 2023
sgb 4:15 november 2023
sgb 5: 13 december 2023
sgb 6: 17 januari 2024
sgb 7: 14 februari 2024
sgb 8: 20 maart 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 10: april 2024
sgn 11: 24 april 2024

ARH
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.15 tot 17.00 uur.
sgb 1: 7 september 2023 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs, missie/visie
sgb 2: 21 september 2023
sgb 3: 5 oktober 2023
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 5: 2 november 2023
sgb 6: 30 november 2023
sgb 7: 18 januari 2024
sgb 8: 22 februari 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 10: 12 april 2024

IJburg College
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.30 uur in deelschool 3 (Pampuslaan 1):
sgb 1: 7 september 2023 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: 21 september 2023
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 4: 9 november 2023
sgb 5: 7 december 2023
sgb 6: 25 januari 2024
sgb 7: 22 februari 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 9: 26 april 2024
sgb 10: 31 mei 2024
sgb 11: 21 juni 2024

Eerstejaars schoolgroepbijeenkomsten IJburg College van 15.30 tot 16.30 uur:
sgb 1: februari 202r
sgb 2: februari 202r
sgb 3: maart 202r
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 5: maart 2024
sgb 6: april 2024
sgb: april 2024
sgb 7: mei 2024
sgb 8: juni 2024

Lumion
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.00 uur in nestje 2:
sgb 1: 12 oktober 2023 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee! Introductie en aftrap door Sufayil Dönmez, directeur Lumion)
sgb 2: 9 november 2023 / Visie Lumion en praktische zaken
sgb 3: 14 december 2023 / Klassenmanagement
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 5: januari 2024 / Intervisie
sgb 6: februari 2024 / Activerende werkvormen
sgb 7: maart 2024 (datum volgt)
sgb 8: maart 2024 (datum volgt)
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam 
sgb 10: mei 2024
sgb 11: juni 2024 

IVKO 
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb),  m.u.v. de startbijeenkomst, vinden plaats op woensdag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de tekenlokaal:
sgb 1: 7 september 2023: eerste bijeenkomst, introductie, start NOA-Mindfolio, documenten afhandelen: neem je bewijs van inschrijving mee!
sgb 2: 28 september 2023: miniworkshop Montessori in het vo (gastles van Gerde Spierings)
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam 
sgb 4: 23 november 2023: nabespreking BUP, wat breng je in de praktijk?, intervisie, professionele identiteit, groepsdynamica en kernkwadranten)
sgb 5: 1 februari 2024: intrinsieke en extrinsieke motivatie, motivatiemodel van Ryen & Deci, zone van naaste ontwikkeling van Vygotsky
sgb 6: 8 maart 2024: professionele identiteit, klassenmanagement, escalatieladder, de Roos van Leary
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 op het Calandlyceum in Amsterdam 
sgb 8: 19 april 2024: nabespreking BUP, wat breg je in de praktijk?, vijf lagen van Hammerness & Craig, onderwijsconcepten en visie op onderwijs 
sgb 9: 14 juni 2024: presentatie NOA-Mindfolio, evaluatiegesprek en afsluitende borrel dio’s en wpb’s 

Orion (data volgen)

Altra (data volgen)