Schoolgroepen

Schoolgroepbijeenkomsten van partnerscholen in 2021-2022

Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsplaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op je school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de eerste en de laatste bijeenkomst en de BUP’s is verplicht.
N.B. De startbijeenkomst in september is voor tweede- en derdejaars dio’s van het hbo. De overige dio’s (minoren, LiO’s en kopopleiding) krijgen eigen klassen en hebben de startbijeenkomst daarom samen met de nieuwe docenten in augustus. Elke schoolopleider stuurt een uitnodiging met meer informatie.

Calandlyceum
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 13.45 tot 17.00 uur in lokaal 229:
sgb 1: 1 september 2021 / Groepsdynamiek (startbijeenkomst: 2e en 3ejaars dio’s,  neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: 6 oktober 2021 / Daltononderwijs
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam
sgb 4: 10 november 2021 / Delen opbrengsten BUP 1
sgb 5: 15 december 2021 / Activerende werkvormen
sgb 6: 26 januari 2022 / Motivatie
sgb 7: 2 maart 2022 / Lesvoorbereiding
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen
sgb 9: 6 april 2022 / Delen opbrengsten BUP 2
sgb 10: 11 mei 2022 / Formatieve toetsbesprekingen
sgb 11: 15 juni 2022 / Presentatie GMM (afsluitende bijeenkomst en borrel).
Het programma wordt mede door de docenten-in-opleiding vormgegeven en bestaat uit onderwijskundige workshops, een vorm van lesson study en intervisie (casuïstiek). Voor de LiO’s en de universitaire minors en kopopleidingen vindt de startbijeenkomst niet op 12 september maar op 31 augutsus plaats, van 10.00 tot 14.00 uur (in lokaal 229, incl. lunch).

MML
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.15 tot 16.45 uur in lokaal 136:
sgb 0: 1 september 2021 (startbijeenkomst: neem je bewijs van inschrijving mee!): het Metis in een notendop/montessorionderwijs 
sgb 1: 13 oktober 2021: Coachend opleiden
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam
sgb 3: 3 november 2021: Terugblik BUP /  Leerwerktaken kiezen / Activerende werkvormen
sgb 4: 1 december 2021: Diversiteit / Wereldburgerschap / Casusbespreking
sgb 5: 2 februari 2022: Vorge leerwerktaken presenteren / Nieuwe leerwerktaken kiezen
sgb 6: 2 maart 2022
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 (vanaf 12.15 uur) op ARH in Bergen
sgb 8: 6 april 2022 / Terugblik BUP / Casusbespreking
sgb 9: 11 mei 2022
sgb 10:  6 juni 2022: Mooie stukken/ideeën/producten/lessen van mooie mensen aan elkaar presenteren
Schoolgroep-borrel met dio’s en wpb’ers (volgt)

GGCA, RSC
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag. In Amsterdam zijn de bijeenkomsten van 10.30 tot 12.00 uur. In Haarlem zijn de bijeenkomsten van 8.30 tot 10.10.uur:
sgb 1: 15 september 2021 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs
sgb 2: 29 september 2021
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam
sgb 4: 13 oktober 2021
sgb 5: 10 november 2021
sgb 6: 15 december 2021
sgb 7: 26 januari 2022
sgb 8: 9 februari 2022
sgb 9: 9 maart 2022
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen
sgb 11: 6 april 2022
sgn 12: 20 april 2022
sgb 13: 25 mei 2022 

ARH
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.
sgb 1: 22 augustus 2021 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs
sgb 2: 26 augustus 2021
sgb 3: 1 september 2021
sgb 4: 15 september 2021
sgb 5: 13 oktober 2021
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam
sgb 7: 17 november 2021
sgb 8: 15 december 2021
sgb 9: 19 januari 2022
sgb 10: 23 februari 2022
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen 
sgb 12: 23 maart 2022

IJburg College
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.30 uur in deelschool 3 (Pampuslaan 1):
sgb 1: 2 september 2021 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: 29 september 2021
sgb 3: 13 oktober 2021
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam
sgb 5: 17 november 2021
sgb 6: 22 december 2021
sgb 7: 2 februari 2022
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen
sgb 9: 6 april 2022
sgb 10: 8 juni 2022

Eerstejaars schoolgroepbijeenkomsten IJburg College van 15.30 tot 16.30 uur:
sgb 1: 3 februari 2022
sgb 2: 17 februari 2022
sgb 3: 10 maart 2022
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen 
sgb 5: 24 maart 2022
sgb 6: 7 april 2022
sgb: 21 april 2022
sgb 7: 19 mei 2022
sgb 8: 9 juni 2022

Lumion
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.00 uur in de vergaderruimte:
sgb 1: 8 september 2021 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee! Introductie en aftrap door Sufayil Dönmez, directeur Lumion)
sgb 2: 15 september 2021 / Visie Lumion en praktische zaken
sgb 3: 6 oktober 2021 / Klassenmanagement
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam
sgb 5: 17 november 2021 / Intervisie
sgb 6: 15 december 2021 / Activerende werkvormen
sgb 7: februari 2022 (datum volgt)
sgb 8: maart 2022 (datum volgt)
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen 
sgb 10: mei 2022 (datum volgt)
sgb 11: juni 2022 (datum volgt)

IVKO (data volgen)
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb),  m.u.v. de startbijeenkomst, vinden plaats op woensdag van 15.30 uur tot 17.00 uur in de tekenlokaal:
sgb 1: 17 augustus 2021: eerste bijeenkomst, introductie, documenten afhandelen: neem je bewijs van inschrijving mee!
sgb 2: 16 september 2021: hoe is de start verlopen / montessori in het vo
Best Urban Practice Day 27 oktober 2021 op Lumion in Amsterdam 
sgb 4: 2 december 2021: nabespreking BUP, wat breng je in de praktijk?
sgb 5: 13 januari 2022: intervisie
sgb 6: 17 februari 2022: onderwerp i.o.v. io (evt. i.s.m. MML)
Best Urban Practice Day 16 maart 2022 op ARH in Bergen 
sgb 8: 14 april 2022: nabespreking BUP, wat breg je in de praktijk?
sgb 9: 12 mei 2022: voornemens voor de laatste lesweken, wat wil je nog voor elkaar krijgen?
sgb 10: 16 juni 2022: afsluiting, afnemen enquêtes 

Orion (data volgen)