Schoolgroepen

Schoolgroepbijeenkomsten van partnerscholen in 2022-2023

Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsplaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op je school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de eerste en de laatste bijeenkomst en de BUP’s is verplicht.
N.B. De startbijeenkomst in september is voor tweede- en derdejaars dio’s van het hbo. De overige dio’s (minoren, LiO’s en kopopleiding) krijgen eigen klassen en hebben de startbijeenkomst daarom samen met de nieuwe docenten in augustus. Elke schoolopleider stuurt een uitnodiging met meer informatie.

Calandlyceum
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 13.45 tot 17.00 uur in lokaal 229:
sgb 1: september 2022 / Groepsdynamiek (startbijeenkomst: 2e en 3ejaars dio’s,  neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: oktober 2022 / Daltononderwijs
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam
sgb 4: november 2022 / Delen opbrengsten BUP 1
sgb 5: december 2022 / Activerende werkvormen
sgb 6: januari 2023 / Motivatie
sgb 7: maart 2023 / Lesvoorbereiding
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 9: april 2023 / Delen opbrengsten BUP 2
sgb 10: mei 2023 / Formatieve toetsbesprekingen
sgb 11: juni 2023 / Presentatie GMM (afsluitende bijeenkomst en borrel).
Het programma wordt mede door de docenten-in-opleiding vormgegeven en bestaat uit onderwijskundige workshops, een vorm van lesson study en intervisie (casuïstiek). Voor de LiO’s en de universitaire minors en kopopleidingen vindt de startbijeenkomst in augustus plaats, van 10.00 tot 14.00 uur (in lokaal 229, incl. lunch).

MML
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.15 tot 16.45 uur in lokaal 136:
sgb 0: september 2022 (startbijeenkomst: neem je bewijs van inschrijving mee!): het Metis in een notendop/montessorionderwijs 
sgb 1: oktober 2022: Coachend opleiden
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam
sgb 3: november 2022: Terugblik BUP /  Leerwerktaken kiezen / Activerende werkvormen
sgb 4: december 2022: Diversiteit / Wereldburgerschap / Casusbespreking
sgb 5: februari 2023: Vorige leerwerktaken presenteren / Nieuwe leerwerktaken kiezen
sgb 6: maart 2023
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 8: april 2023 / Terugblik BUP / Casusbespreking
sgb 9: mei 2023
sgb 10: juni 2023: Mooie stukken/ideeën/producten/lessen van mooie mensen aan elkaar presenteren
Schoolgroep-borrel met dio’s en wpb’ers (volgt)

GGCA, RSC
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag. In Amsterdam zijn de bijeenkomsten van 10.30 tot 12.00 uur. In Haarlem zijn de bijeenkomsten van 8.30 tot 10.10.uur:
sgb 1: september 2022 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs
sgb 2: september 2022
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam
sgb 4: oktober 2022
sgb 5: november 2022
sgb 6: december 2022
sgb 7: januari 2023
sgb 8: februari 2023
sgb 9: maart 2023
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 11: april 2023
sgn 12: april 2023
sgb 13: mei 2023 

ARH
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.
sgb 1: augustus 2022 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs
sgb 2: augustus 2022
sgb 3: september 2022
sgb 4: september 2022
sgb 5: oktober 2022
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam
sgb 7: november 2022
sgb 8: december 2022
sgb 9: januari 2023
sgb 10: februari 2023
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 12: maart 2023

IJburg College
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.30 uur in deelschool 3 (Pampuslaan 1):
sgb 1: september 2022 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: september 2022
sgb 3: oktober 2022
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam
sgb 5: november 2022
sgb 6: december 2022
sgb 7: februari 2023
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 9: april 2023
sgb 10: juni 2023

Eerstejaars schoolgroepbijeenkomsten IJburg College van 15.30 tot 16.30 uur:
sgb 1: februari 2023
sgb 2: februari 2023
sgb 3: maart 2023
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam
sgb 5: maart 2023
sgb 6: april 2023
sgb: april 2023
sgb 7: mei 2023
sgb 8: juni 2023

Lumion
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.00 uur in de vergaderruimte:
sgb 1: september 2022 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee! Introductie en aftrap door Sufayil Dönmez, directeur Lumion)
sgb 2: september 2022 / Visie Lumion en praktische zaken
sgb 3: oktober 2022 / Klassenmanagement
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam
sgb 5: november 2022 / Intervisie
sgb 6: december 2022 / Activerende werkvormen
sgb 7: februari 2023 (datum volgt)
sgb 8: maart 2023 (datum volgt)
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam 
sgb 10: mei 2023
sgb 11: juni 2023 

IVKO 
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb),  m.u.v. de startbijeenkomst, vinden plaats op woensdag van 15.30 uur tot 17.00 uur in de tekenlokaal:
sgb 1: augustus 2022: eerste bijeenkomst, introductie, documenten afhandelen: neem je bewijs van inschrijving mee!
sgb 2: september 2022: hoe is de start verlopen / montessori in het vo
Best Urban Practice Day 26 oktober 2022 op Lumion in Amsterdam 
sgb 4: december 2022: nabespreking BUP, wat breng je in de praktijk?
sgb 5: januari 2023: intervisie
sgb 6: februari 2023: onderwerp i.o.v. io (evt. i.s.m. MML)
Best Urban Practice Day 15 maart 2023 op het Calandlyceum in Amsterdam 
sgb 8: april 2023: nabespreking BUP, wat breg je in de praktijk?
sgb 9: mei 2023: voornemens voor de laatste lesweken, wat wil je nog voor elkaar krijgen?
sgb 10: juni 2023: afsluiting, afnemen enquêtes 

Orion (data volgen)