Calandlyceum

4 oktober 2019 admin Comments Off
vmbo-t, havo, vwo (atheneum, technasium, gymnasium), cultuurprofielschool, Topsport Talentschool


Werken op het Calandlyceum is werken in een omgeving die draait om mogelijkheden. Mogelijkheden voor leerlingen, maar zeker ook voor medewerkers. Het motto ‘Ontdek wat jij kunt bereiken’ is van toepassing op iederéén die dagelijks deel uitmaakt van het Calandlyceum en wordt gerealiseerd door het zeer brede palet aan onderwijssoorten, specialismen, activiteiten en ICT-middelen op deze school van ruim 1850 leerlingen. Voor onze docenten(-in-opleiding) betekent dat dat zij er niet alleen naar streven dat de leerling een passend diploma behaalt (kwalificatie), maar de leerling ook leert op het gebied van zijn persoonsvorming (subjectifictaie) en hoe hij met de ander omgaat (socialisatie). Onze docenten(-in-opleiding) geven hiervoor expliciet aandacht aan de daltonkernwaarden samenwerken, reflecteren, effectivitei en zelfstandigheid, vaardigheden die leerlingen in deze snel veranderende wereld ook ná school of studie nog nodig zullen hebben.