Rudolf Steiner College

4 oktober 2019 admin Comments Off
mavo, havo, vwo


De naam van onze school verraadt zijn identiteit: we zijn een vrijeschool. Vrije scholen zijn geënt op het gedachtengoed van Rudolf Steiner. Hij formuleerde pedagigische en didactische aanwijzingen vanuit zijn visie op de mens, en spoorde leraren aan deze voor hun eigen situatie in te vullen en aan te passen. Dat doen we in de vrije scholen nog steeds: we zoeken naar een goede combinatie van traditionele en eigentijdse elementen, die samen zorgen voor de ontplooiing van zowel onze leerlingen, als die van de medewerkers.

Ons onderwijs is verdeeld in periodes en vaklessen. Een aantal vakken worden vrijwel alleen in periodes gegeven. Een periode kan je zien als een intensieve cursus, die drie weken lang, elke ochtend wordt aangeboden. De docent werkt in zo’n periode rond een thema, vaak zonder boek en speelt in op de vraag van de groep. 

De vaklessen zijn meer zoals in het reguliere onderwijs. In de lestabel van onze school staan ook ambachtsvakken en er is veel aandacht voor creativiteit. Een van onze uitgangspunten in ons onderwijs is dat we zorgen voor de ontwikkeling van het hele kind, met hoofd, hart en handen. 

Meer informatie over ons onderwijs en achtergronden kan je vinden op onze website: www.rscollege.nl

Wij zijn trots op ons onderwijs en willen graag dat meer mensen er bekend meer raken. Tegelijkertijd zijn wij erg geïnteresseerd in de ideeën en kennis van studenten, omdat wij denken dat ons dit veel kan leren.