IVKO

4 oktober 2019 admin Comments Off
mavo, havo


De IVKO is van oorsprong een IVO-school. Opgericht in 1962 door Hans Snoek, oprichtster van het Scapinoballet en ouders, die meer aandacht wilden voor de individuele en kunstzinnige ontwikkeling van hun kind. Wij zijn een cultuurprofielschool en sinds 1997 aangesloten bij de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam.

Cultuurprofielschool
Het leren door kunst, van kunst en met kunst is de kracht van de school. Je talenten ontdekken, je talenten de ruimte geven, je gevoelens leren verbeelden en/of verwoorden en als mens groeien (niet alleen in cognitieve zin) maakt onze school bijzonder.

Montessorionderwijs
Het onderwijs is gericht op de groei en ontwikkeling van leerlingen. Zij mogen gezien worden. Zij kunnen van alles en willen ook van alles: ‘leren kiezen’, ‘leren reflecteren’, ‘leren samenwerken, ‘leren in samen- hang’ en ‘leren binnen- en buiten de school’. Leerlingen krijgen zicht op hun sterke en minder sterke kanten, ontmoeten vertrouwen en worden stap voor stap zelfstandiger doordat ze steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen ontwikkeling.

Domeinonderwijs
De AVO-vakken worden gegeven op basis van domeinonderwijs. Twee klassen zijn voor het zelfde vak parallel geroosterd in een grote ruimte en worden begeleid door twee docenten. Een diversiteit aan werkvormen biedt de gelegenheid tot de ontwikkeling van de Montessoriaanse karakteristieken. Bovendien kan beter gebruik gemaakt worden van de expertise van de docenten.

Lerende organisatie
We zijn een lerende organisatie. We gebruiken elk jaar onze ervaringen om te leren wat goed gaat en wat beter kan of beter moet. Op dit moment werkt het docentteam in werkgroepen aan diverse thema’s om het onderwijs te optimaliseren.