Orion College Drostenburg

4 oktober 2019 admin Comments Off
vso, pro, vmbo, havo


Orion College Drostenburg is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met een chronische ziekte, een lichamelijke handicap, internaliserende gedragsproblemen of psychiatrische problematiek, zoals een stoornis in het autistisch spectrum of extreme angstklachten. Zij hebben allemaal meer ondersteuning nodig om tot leren te komen dan het regulier voortgezet onderwijs kan bieden. Onze leerlingen zijn tussen de 12 en 18 jaar.

De leerlingen krijgen les in een groep van 10 tot 12 leerlingen. Voor de ondersteuning en zorg wordt intensief met andere disciplines samengewerkt, waardoor onder schooltijd b.v. verpleegkundige zorg, revalidatie therapie, gedragstherapie en jeugdzorg geboden kan worden.  

De school verzorgt verschillende leerroutes:

 • PRO. Leerlingen die meer gebaat zijn bij een praktische opleiding gaan naar de praktijkafdeling. Zij kunnen daarna een opleiding aan een ROC volgen.
 • VMBO. De school biedt drie leerwegen op het vmbo TL, KB en BB sectoren:
  • > zorg & welzijn
  • > techniek
  • > economie
  • > landbouw
 • HAVO. De havo-leerlingen kunnen na het derde jaar uit vier profielen kiezen:
  • > natuur en techniek
  • > natuur en gezondheid
  • > economie en maatschappij
  • > cultuur en maatschappij  

Wij willen graag dat meer mensen bekend raken met onze school en onze specialistische werkwijze. Tegelijkertijd zijn wij erg geïnteresseerd in de kennis en vernieuwende ideeën van studenten.