Kairos Tienercollege

8 februari 2022 admin Comments Off

Mavo, havo, vwo

Op het Kairos Tienercollege verzorgen we kleinschalig vrijeschoolonderwijs voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken bij ons een zachte landing in een kleine gemeenschap om vervolgens stevig op beide benen met een rijk gevulde rugzak op het Geert Groote College hun examen te halen. Twee vrijescholen in Amsterdam die werken vanuit dezelfde visie, Kairos als nevenvestiging van het Geert Groote College, samenwerken waar mogelijk en nuance verschillen aanbrengen in het onderwijs zodat er iets te kiezen valt.

Met 75 leerlingen en een tiental leraren ken je al snel iedereen. Leerlingen met een mavo, havo en vwo zitten bij elkaar in de klas. In de school heerst rust en is er veel aandacht voor het leren. In lange lessen is er veel ruimte voor verdieping, inspiratie en differentiatie. De eerste twee jaren wordt er niet getoetst en geen huiswerk gegeven. Leerlingen bouwen een portfolio op en leren kritisch naar hun eigen proces te kijken.

Het onderwijs dat we bieden is leraar gestuurd en passend bij de ontwikkeling van het kind in de verschillende leeftijdsfasen.

Bij ons kun je leren om goed naar kinderen te kijken, je lessen speciaal voor de betreffende groep op maat te ontwikkelen. Er is veel ruimte om te leren en te oefenen. We bieden een warme en lerende omgeving.

 

Tekst persoonlijk verhaal van Julian Nelissen

Als leraar en locatieleider op het Kairos Tienercollege voel ik me als een vis in het water. Kairos is het kleine broertje van het Geert Groote College, een nieuwe jonge telg in de familie. Het Geert Groote geeft mij en de leraren de kans en de steun om deze kleine school in noord te ontwikkelen in alle rust en veiligheid. Dat maakt dat ik samen met de andere leraren sinds drie jaar deze school kan bouwen. Een school waar leren voor iedereen een basisvereiste is: iedere leraar staat constant in de leermodus.

Zelf ben ik oud leerling van de vrijeschool, heb ik lesgegeven op verschillende vrijescholen in Nederland waaronder het Geert Groote en merk ik dat ik ontzettend gelukkig wordt voor de klas. Smeden met leerlingen in de smidse of juist zingend in de Frans les terwijl ik de klas begeleid om mijn ukelele. In Amsterdam noord heb ik de kans gekregen om de school te bouwen waar ik altijd van leerling én leraar al van droomde. Het opleiden van leraren is hierbij essentieel. Hierdoor verrijk je jezelf als school, zorg je voor een constante frisse blik binnen je organisatie en blijf je jezelf scholen. Ik nodig iedereen met een grote passie voor de ontwikkeling van kinderen en het pedagogische proces uit om mee te bouwen.