Ontwikkelgroepen

sHRM-netwerk NOA

Leraar worden en een inspirerende leraar blijven

Transfer

Coachwaaier (coachend opleiden)

Logboek Ontwikkeling van de NOA-dio

Logboek van ontwikkeling van dio’s (pijlers beroepsidentiteit, omgevingsbewustzijn en conceptgevoeligheid)

Onderzoek

Visie op onderzoek binnen NOA (onderzoekende houding)