VSO Altra College Centrum

15 september 2023 admin Comments Off
vmbo tl, supportklas

Altra vestiging in het historische centrum van Amsterdam voor 75 cluster4 leerlingen.
VMBO TL en een supportklas zorgt voor een prikkelarme omgeving.
Adres: Konijnenstraat 7, 1016SL Amsterdam

School Wide Positive Behaviour Support – (SW)PBS

Op de scholen van Altra (IHUB) werken we met de methodiek van (SW)PBS: School Wide Positive Behaviour Support, vaak afgekort als PBS. PBS is een schoolbrede aanpak om een veilig en positief schoolklimaat te creëren waarin elke leerling goed kan leren en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. De eerste stap is het gezamenlijk formuleren van de waarden die wij als school belangrijk vinden. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de leerlingen dit actief aan. Leraren zorgen ervoor dat zij passend gedrag consequent positief benoemen. Hoewel de school en de leraren dit proces trekken, is de rol van de omgeving, ouders, jeugdzorg en gemeenten net zo belangrijk. Zodoende kan het positieve gedrag ook buiten de school groeien. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten en Noorwegen heeft aangetoond dat School Wide Positive Behaviour Support positieve effecten heeft op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen:

  • Leerlingen voelen zich veiliger en worden minder vaak slachtoffer van fysiek of verbaal geweld;
  • Leerlingen gedragen zich sociaal vaardiger;
  • Leerlingen vertonen minder probleemgedrag (en worden minder vaak de klas uitgestuurd);
  • Leerlingen laten betere schoolprestaties zien door effectievere leertijd;
  • Leerlingen voelen zich meer betrokken bij het leerproces.

PBS heeft ook een positief effect op leraren. Zij gaan met meer plezier naar hun werk, zijn minder vaak ziek en zien het sneller als er iets aan de hand is met een leerling. Dat heeft als gevolg dat leerlingen minder snel de les uit worden gestuurd en dat leraren beter in staat zijn om zorg op maat aan te bieden. Ook de samenwerking met ouders en jeugdzorg verbetert door de toepassing van PBS.

Meer informatie?

Verder heeft Altra nog drie locaties waar onderwijs en zorg/behandeling hand in hand gaan. Dit zijn: Purmer College, Purmerweg 116 1023BB Amsterdam, School2care, Braakensiekhof 31, 1068KK Amsterdam, Altra College Arkin, Baarsjesweg 224, 1058AA Amsterdam.