Metis Montessori Lyceum

4 oktober 2019 admin Comments Off
mavo, havo, vwo


Het Metis Montessori Lyceum (MML) is een jonge, ambitieuze school. We zijn gelegen in een gerenoveerd gebouw aan het Oosterpark en zijn onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam. Op het MML leren leerlingen om het beste uit zichzelf te halen – op hun eigen niveau en met eigen interesses en talenten en dat doen ze zo veel mogelijk digitaal. Naast de gewone vakken bieden we veel vakoverstijgende projecten en clubactiviteiten aan. Leerlingen ontwikkelen hierdoor een eigen kijk en ontdekken waar hun talenten liggen.

Sociaal leren
Het MML is een montessorischool waar gewerkt wordt volgens het principe ‘sociaal leren’. Ze werken elke les in dezelfde groep gedurende een periode ongeveer 10 weken. Leerlingen leren hoe ze zelf hun werk kunnen plannen, hoe in de loop der jaren zelfstandiger te kunnen werken en hoe je samen een goed resultaat kan neerzetten.

Burgerschap
Leerlingen op het MML helpen we om zich te ontwikkelen tot actieve burgers, die een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en respectvol omgaan met verschillen. De school is daarom een UNESCO-school en heeft het vak Wereldburgerschap ontwikkeld. Wereldwijd bezitten zo’n 8.000 scholen het UNESCO lidmaatschap. Je verkrijgt dat niet zomaar, dus daar zijn we als school behoorlijk trots op. In het vak wereldburgerschap komen onder andere thema’s als duurzaamheid, vrede & mensenrechten, intercultureel leren en burgerschap aan de orde: thema’s van UNESCO die we ons als school volledig eigen hebben gemaakt.

Geïnteresseerd in een opleidimgsplaats?
Wij zijn op zoek naar studenten die geïnteresseerd zijn in montessorionderwijs, differentiatie (in de breedste zin van het woord), sociaal leren, digitaal leren en wereldburgerschap

Kijk ook naar het informatiefilmpje dat door de leerlingen van MML is gemaakt: