Lumion

Mavo, havo, vwo (atheneum)

image
image

Calandlyceum

Vmbo T, havo, vwo (atheneum, technasium, gymnasium, gymnasium Universale), cultuurprofielschool, topsporttalentschool

image

Geert Groote College

Vmbo-t, havo, vwo (atheneum)

Rudolf Steiner College

Mavo, havo, vwo (atheneum)

image
image

Adriaan Roland Holstschool

Vmbo T, havo, vwo

Metis Montessori Lyceum

Mavo, havo, vwo (atheneum, technasium en coderclass)

image
image

Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs

Mavo, havo

image

Orion College

SO: Van Koetsveldschool, Van Detschool, Drostenburg, Mr de Jongh, Gerhardschool. VSO: Noord, Zuidoost, Drostenburg, Amstel

image

Kairos Tienercollege

Mavo, havo, vwo

image

Kiemm

Actief Mavo

Leraar worden en een inspirerende leraar blijven.

NOA is een partnerschap van dertig conceptscholen en zeven lerarenopleidingen in en rond Amsterdam.

NOA heeft partnerscholen met een uitgesproken onderwijsconcept. Het zijn uitsluitend brede conceptscholen met een onderwijsaanbod van vmbo tot gymnasium/ technasium.. Het betreft traditionele ontwikkelingsscholen zoals de vrijescholen (Geert Groote College, Kairos Tienercollege, Rudolf Steiner College, Adriaan Roland Holstschool), scholen met dalton- (Calandlyceum), montessorionderwijs (Metis Montessori Lyceum, Kiemm, IVKO en Terra Nova), nieuwe concepten zoals kunskapsskolan (Lumion) en traumasensitief-onderwijs (Altra & iHUB en Orion-scholen).  

Voor alle partnerscholen geldt: het kind in ontwikkeling staat centraal en de partnerschool maakt deel uit van de maatschappij. Leerlingen worden op een gedegen en inspirerende manier naar hun volwassenheid begeleid en voorbereid op de samenleving. 

 De bij NOA aangesloten partners hebben elkaar gevonden in het opzetten van een vernieuwend onderwijsconcept. Het leren op de werkplek staat daarin centraal.

 

 Bij NOA wordt veel aandacht besteed aan de eigen verantwoordelijkheid van de lerenden passend bij het onderwijsconcept van de betreffende partnerschool. De docenten-in-opleiding zijn in het hele opleidingsprogramma bezig met de ontwikkeling van hun eigen pedagogische opvoedings- en ontwikkeltaak.. Zij worden hierbij uitgenodigd om hun eigen leerproces vorm te geven. De drie pijlers van de opleidingsvisie van NOA zijn: conceptgevoeligheid, omgevingsbewustzijn en het ontwikkelen van de professionele identiteit. Het opleidingscurriculum is hierop gericht met de opleidingsdidactiek Coachend Opleiden

Het doel is om bevlogen en goede leraren voor het (Amsterdamse) voortgezet onderwijs te leveren. Met het creëren van een aantrekkelijke en gedegen opleiding gericht op de praktijk van het onderwijs wil NOA het beroep leraar aantrekkelijk maken en daarmee de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan brengen.

NOA leidt jaarlijks 300 leraren op samen met de Hogeschool Utrecht, Hogeschool Inholland (Pabo), Breitner Academie, Hogeschool van Amsterdam (Onderwijs&Opvoeding en ALO), Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Opleidingsplaatsen

Bekijk de beschikbare opleidingsplaatsen op onze partnerscholen. Zit er een vacature voor jou tussen? Neem contact op!

Partnerscholen

Wil je leraar worden bij ons? Op dit moment hebben we onderstaande vacatures bij onze partnerscholen

‘Eigenzinnige partnerscholen met een uitgesproken onderwijsconcept:
Bij ons maak je onderwijs! Er wordt geen vat gevuld maar een vuur ontstoken.’

Waarom kiezen scholen en studenten voor NOA?

Een lied voor en over NOA​

4 september 2024
  • Overleg plan van aanpak: subsidieregeling onderwijsregio's 2025
    4 september 2024  10:00 - 12:00 - Het Dalton Spinoza Lyceum, Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH Amsterdam, Nederland

23 juni 2025
  • Eindsymposium WOA - Save the date !
    23 juni 2025  13:00 - 18:00 - Kohnstammhuis, Amstelcampus, 1096 AH Amsterdam, Nederland

Contact opnemen

‘Eigenzinnige scholen met een uitgesproken onderwijsconcept: Bij ons maak je onderwijs! Er wordt geen vat gevuld maar een vuur ontstoken.’