Informatie

InFo-TED (Enquête)

InFo-TED is een internationaal netwerk van lerarenopleiders gericht op ‘het samenbrengen van onderzoek, beleid en praktijk rond de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders’. Als netwerk doet InFo-TED  onderzoek naar de professionaliseringsbehoeften van schoolopleiders. Met de term ‘schoolopleiders’ bedoelen ze ‘allen die professioneel betrokken zijn bij initiële en vervolgopleidingen, trainingen, mentoring en werkplekbegeleiding van dio’s en al bevoegde leraren’, ook als dat werk maar een klein deel van je tijd als leraar/opleider betreft. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de professionele ontwikkeling van opleiders verder te stimuleren en ondersteunen. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten. Aan het eind van de vragenlijst kun je aangeven of je op de hoogte wilt raken van de uitkomsten van het onderzoek en deel wilt nemen aan vervolgonderzoek. 

Meerwaarde van Samen Opleiden

[bron:Meta-evaluatie Opleidingsscholen Voortgezet onderwijs 2015 door Ruud van der Herberg en Rianne Versluis]

  1. de interactie tussen lerarenopleidingen en werkveld heeft geleid tot het formuleren van een gezamenlijke visie op het opleiden van goede leraren;
  2. de interactie tussen lerarenopleidingen en werkveld leidt tot aanpassing, verdieping en aanscherping van de curricula en maakt die praktijkgerichter;
  3. de lerarenopleidingen krijgen meer zicht op de dagelijkse praktijk van het onderwijs;
  4. de studenten ervaren dat ze vaak direct als volwaardig lid van het team worden gezien en voelen zich welkom. Ze krijgen veel ruimte om te leren en mogen aan veel zaken een bijdrage leveren;
  5. het samen opleiden van goede leraren levert de scholen nieuw, enthousiast personeel op;
  6. de aanwezige begeleidingsstructuur in de scholen wordt steeds vaker ook benut voor het begeleiden van in dienst getreden beginnende docenten op de school in de vorm van een inductietraject gedurende de eerste twee tot vijf jaar;
  7. “zittende” leraren verbeteren hun eigen praktijk door het begeleiden van studenten en startende collegae.