Orion College Amstel

4 oktober 2019 admin Comments Off
vso, mbo, vmbo


Een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen.

De leerlingen krijgen les in een groep van 10 tot 12 leerlingen en hebben behoefte aan een de-escalerende duidelijke structuur in de pedagogische aanpak en het klassenmanagement. Binnen de school gelden daarom duidelijk zichtbare klassen- en schoolregels. 

De leerlingen stromen uit naar de (begeleide) arbeidsmarkt, naar het MBO niveau 1 of naar vervolgonderwijs zoals het VMBO (basis beroepsgerichte-, kader beroepsgerichte- en theoretische leerweg) of het MBO niveau 2.

Onze school heeft de status van Excellente School en wij willen graag dat meer mensen er bekend mee raken. Tegelijkertijd zijn wij erg geïnteresseerd in de kennis en vernieuwende ideeën van studenten.