15 september 2023 Comments Off

vmbo tl, supportklas Altra vestiging in het historische centrum van Amsterdam voor 75 cluster4 leerlingen.VMBO TL en een supportklas zorgt voor een prikkelarme omgeving.Adres: Konijnenstraat 7, 1016SL Amsterdam School Wide Positive Behaviour Support

8 februari 2022 Comments Off

vso, mbo, vmbo De School van de Toekomst is een vo-school die onderwijs aanbiedt op de niveaus vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo. Het is een school waar alleen topsport leerlingen onderwijs krijgen, die gebruik

8 februari 2022 Comments Off

Mavo, havo, vwo Op het Kairos Tienercollege verzorgen we kleinschalig vrijeschoolonderwijs voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken bij ons een zachte landing in een kleine gemeenschap om vervolgens

8 februari 2022 Comments Off

Actief Mavo Taal en rekenen. Twee vaardigheden die veel aandacht krijgen op de middelbare school. En terecht. Ze zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. Maar krijgen leerlingen met meer aanleg voor

4 februari 2021 Comments Off

Hoe leert een leraar leraar zijn? Het NOA-lied van Maarten van Veen geeft ons betekenis bij ons werk om (aanstaande) leraren op te leiden. De opleiders van NOA hebben input geleverd voor de songtekst tijdens

28 juli 2020 Comments Off

Binnen NOA hebben we verschillende workshops en trainingen ontwikkeld voor docenten-in-opleiding, opleiders en ervaren starters. Het basistraject 'Hoe word ik een opleider?' start weer in november 2024. Voor meer informatie over het programma

28 juli 2020 Comments Off

NOA heeft twee reflectie- instrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten, de NOA-Coachwaaier, is opgenomen in de publicatie ‘Parels uit de praktijk’ (pg. 24). 

28 juli 2020 Comments Off

Beste aankomende docent-in-opleiding,Leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleidingsplaats bij NOA! Vertel ons wat jij bij ons en samen met ons wilt leren! Voordat je een matchingsgesprek hebt met je toekomstige opleiders

28 juli 2020 Comments Off

Data van NOA-Platform:Woensdag 27-09-2023 van 14.30 tot 16.30 uur, MML ('de vierde woensdag van september'Thema: Kwaliteitssessie n.a.v. enquêtes wpb's en dio's en doorontwikkelen BUP Woensdag 03-07-2024 van 14.30 tot 17.00 uur, HvA/FOO vanaf

28 juli 2020 Comments Off

Schoolgroepbijeenkomsten van partnerscholen: Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsplaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op je school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de