8 februari 2022 Comments Off

vso, mbo, vmbo Een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren die vanwege gedragsproblemen (nog) geen regulier onderwijs kunnen volgen. De leerlingen krijgen les in een groep van 10 tot 12 leerlingen en

8 februari 2022 Comments Off

Mavo, havo, vwo Op het Kairos Tienercollege verzorgen we kleinschalig vrijeschoolonderwijs voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Leerlingen maken bij ons een zachte landing in een kleine gemeenschap om vervolgens

8 februari 2022 Comments Off

Actief Mavo Taal en rekenen. Twee vaardigheden die veel aandacht krijgen op de middelbare school. En terecht. Ze zijn essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. Maar krijgen leerlingen met meer aanleg voor

4 februari 2021 Comments Off

Hoe leert een leraar leraar zijn? Het NOA-lied van Maarten van Veen geeft ons betekenis bij ons werk om (aanstaande) leraren op te leiden. De opleiders van NOA hebben input geleverd voor de songtekst tijdens

28 juli 2020 Comments Off

De minster heeft het positieve advies van NVAO overgenomen en hiermee is NOA een erkende opleidingsschool geworden.

28 juli 2020 Comments Off

NOA heeft na drie jaar haar status als aspirant-opleidingsschool verruild voor een erkende status. "Het heeft ons een mooi leerproces opgeleverd en we hebben onze ambities rondom samen opleiden, professionaliseren en inductie scherp

28 juli 2020 Comments Off

Beste aankomende docent-in-opleiding,Leuk dat je geïnteresseerd bent in een opleidingsplaats bij NOA! Vertel ons wat jij bij ons en samen met ons wilt leren! Voordat je een matchingsgesprek hebt met je toekomstige opleiders

28 juli 2020 Comments Off

Data van NOA-Platform (vastgesteld op 25-06-2020):Woensdag 23-09-2020 van 12.30 tot 16.30 uur, Calandlyceum, patio ('de vierde woensdag van september' met lunch)Woensdag 18-11-2020 van 14.00 tot 18.00 uur, MMLWoensdag 10-02-2021 van 14.30 tot 16.30 uur,

28 juli 2020 Comments Off

Schoolgroepbijeenkomsten van partnerscholen: Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsplaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op je school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de

28 juli 2020 Comments Off

NOA wil graag haar bewondering uitspreken voor de zorgmedewerkers en alle anderen die op dit moment Nederland draaiende houden. Onze opleiders en docenten-in-opleiding blijven zich inzetten voor het samen opleiden. Zij verzorgen hun

  • 1
  • 2