• Home
  • Data schoolgroepbijeenkomsten 2020-2021

Data schoolgroepbijeenkomsten 2020-2021

28 juli 2020 admin Comments Off

Schoolgroep bijeenkomsten van partnerscholen:

Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsolaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de eerste en de laatste bijeenkomst en de BUP’s is verplicht.
N.B. De startbijeenkomst van 19 september is voor tweede- en derdejaars dio’s. De overige dio’s (minoren, LiO’s en kopopleiding) krijgen eigen klassen en hebben de startbijeenkomst daarom samen met de nieuwe docenten op 13 en 14 augustus (volgens uitnodiging).CalandlyceumAlle schoolgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur in lokaal 229:sgb 1: 19 augustus 2020 (startbijeenkomst 2e en 3ejaars dio’s,  neem je bewijs van inschrijving mee!)sgb 2: 7 oktober 2020Best Urban Practice Day 28 oktober 2020 op Lumionsgb 3: 11 november 2020 / Terugblik BUPsgb 4: 16 december 2020sgb 5: 13 januari 2021sgb 6: 17 februari 2021Best Urban Practice Day 17 maart 2021 op RSCsgb 7: 7 april 2021 / / Terugblik BUPsgb 8: 12 mei 2021 sgb 9: 16 juni 2021 (afsluitende bijeenkomst en borrel).Het programma wordt mede door de docenten-in-opleiding vormgegeven en bestaat uit onderwijskundige workshops, een vorm van lesson study en intervisie (casuïstiek).Voor de LiO’s en de universitaire minors en kopopleidingen vindt de startbijeenkomst niet op 12 september maar op 31 augutsus plaats, van 10.00 tot 14.00 uur (in lokaal 229, incl. lunch).
MMLAlle schoolgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdag van 15.15 tot 16.45 uur in lokaal 136:sgb 0: 19 augustus 2020 (startbijeenkomst: neem je bewijs van inschrijving mee!), Het Metis in een notendop/Montessori sgb 1: 9 september 2020: Coachend opleidensgb 2: 7 oktober 2020Best Urban Practice Day 28 oktober 2020 (vanaf 12.00 uur)sgb 3: 4 november  2020: Terugblik BUP /  Leerwerktaken kiezen / Activerende werkvormensgb 4: 9 december 2020: Diversiteit / Wereldburgerschap / Casusbesprekingsgb 5: 6 januari 2021: Vorge leerwerktaken presenteren / Nieuwe leerwerktaken kiezensgb 6: 3 februari 2021Eerstejaars sgb: 4 februari 2021 (vanaf 15.15 uur)Eerstejaars sgb: 18 februari 2021 (vanaf 15.15 uur)sgb 7: 10 maart 2021Eerstejaars sgb: 11 maart 2021 (vanaf 15.15 uur)Best Urban Practice Day 17 maart 2021 (vanaf 12.00 uur)Eerstejaars sgb: 25 maart 2021 (vanaf 15.15 uur, ovv rapportvergadering)sgb 8: 7 april 2021: Terugblik BUP / CasusbesprekingEerstejaars sgb: 15 april 2021 (vanaf 15.15 uur)sgb 9: 12 mei 2021: Gepersonaliseerd lerenEeerstejaars sgb: 20 mei 2021sgb 10:  2 juni 2021: Mooie stukken/ideeën/producten/lessen van mooie mensen aan elkaar presenterenEerstejaars sgb: 3 juni 2021 (vanaf 15.15 uur)Eerstejaars sgb: 17 juni 2021Eerstejaars sgb: 1 juli 2021Schoolgroep-borrel met dio’s en wpb’ers op 7 juli 2021 GGCA, RSCAlle schoolgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdag. In Amsterdam zijn de bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur. In Haarlem zijn de bijeenkomsten van 8.30 tot 10.10.uur:sgb 1: 2 september 2020 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de schoolsgb 2: 30 september 2020Best Urban Practice Day 28 oktober 2020sgb 3: 18 november 2020sgb 4: 16 december 2020sgb 5: 13 januari 2021sgb 6: 10 februari 2021Best Urban Practice Day 17 maart 2021sgb 7: 14 april 2021sgb 8: 12 mei 20221 ARH Alle schoolgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.sgb 1: 9 september 2020 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de schoolsgb 2: 7 oktober 2020Best Urban Practice Day 28 oktober 2020sgb 3: 11 november 2020sgb 4: 2 december 2020sgb 5: 20 januari 2021sgb 6: 3 maart 2021Best Urban Practice Day 17 maart 2021sgb 7: 24 maart 2021sgb 8: 7 april 2021sgb 9: 26 mei 2021
IJburg College (data volgen)
Alle schoolgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.30 uur in deelschool 3 (Pampuslaan 1):
sgb 1: september 2020 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee!Let op: start om 16.00 uur!)
sgb 2: oktober 2020
Best Urban Practice Day 28 oktober 2020
sgb 3: november 2020
sgb 4: december 2020
sgb 5: januari 2021sgb 6: januari 2021
Best Urban Practice Day 17 maart 2021
sgb 7: mei 2021
sgb 8: juni 2021 let op: start om 16.00 uur
Lumion (data volgen)
Alle schoolgroepbijeenkomsten vinden plaats op woensdag tussen 15.30 uur en 17.00 uur in de vergaderruimte:
sgb 1: september 2020 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee!Let op: start om 16.00 uur!)
sgb 2: oktober 2020
Best Urban Practice Day 28 oktober 2020
sgb 3: november 2020
sgb 4: december 2020
sgb 5: januari 2021sgb 6: januari 2021
Best Urban Practice Day 17 maart 2021
sgb 7: mei 2021
sgb 8: juni 2021 let op: start om 16.00 uur IVKO
Alle schoolgroepbijeenkomsten (m.u.v. de startbijeenkomst) vinden plaats op woensdag van 15.30 uur tot 17.00 uur in de tekenlokaal:
sgb 1: 17 augustus 2020: eerste bijeenkomst, introductie, documenten afhandelen: neem je bewijs van inschrijving mee!
sgb 2: 16 september 2020: hoe is de start verlopen / montessori in het vo
Best Urban Practice Day 28 oktober 2020
sgb 3: 2 december 2020: nabespreking BUP, wat breng je in de praktijk?
sgb 4: 13 januari 2021: intervisie
sgb 5: 17 februari 2021: onderwerp i.o.v. io (evt. i.s.m. MML)Best Urban Practice Day 17 maart 2021
sgb 6: 14 april 2021: nabespreking BUP, wat breg je in de praktijk?
sgb 7: 12 mei 2021: voornemens voor de laatste lesweken, wat wil je nog voor elkaar krijgen?sgb8: 16 juni 2021: afsluiting, afnemen enquêtes Orion (data volgen)