• Home
  • Data schoolgroepbijeenkomsten 2023-2024

Data schoolgroepbijeenkomsten 2023-2024

28 juli 2020 admin Comments Off

Schoolgroepbijeenkomsten van partnerscholen:

Een 80%-deelname aan de schoolgroepbijeenkomsten is een verplicht onderdeel van je opleidingsplaats en kan in principe alleen door het geven van lessen op je school gemist worden. Aanwezigheid tijdens de eerste en de laatste bijeenkomst en de BUP’s is verplicht.
N.B. De startbijeenkomst in september is voor tweede- en derdejaars dio’s van het hbo. De overige dio’s (minoren, LiO’s en kopopleiding) krijgen eigen klassen en hebben de startbijeenkomst daarom samen met de nieuwe docenten in augustus. De schoolopleiders sturen een uitnodiging met meer informatie.

Calandlyceum
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur in lokaal 229:
sgb 1: augustus 2023 (startbijeenkomst 2e en 3ejaars dio’s,  neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: oktober 2023
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 
sgb 3: november 2023 / Terugblik BUP
sgb 4: december 2023
sgb 5: januari 2024
sgb 6: februari 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 
sgb 7: april 2024 / Terugblik BUP
sgb 8: mei 2024
sgb 9: juni 2024 (afsluitende bijeenkomst en borrel).

Het programma wordt mede door de docenten-in-opleiding vormgegeven en bestaat uit onderwijskundige workshops, een vorm van lesson study en intervisie (casuïstiek). Voor de LiO’s en de universitaire minors en kopopleidingen vindt de startbijeenkomst op  augustus, van 10.00 tot 14.00 uur (in lokaal 229, incl. lunch).

MML
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.15 tot 16.45 uur in lokaal 136:
sgb 0: augustus 2023 (startbijeenkomst: neem je bewijs van inschrijving mee!): het Metis in een notendop/montessorionderwijs 
sgb 1: september 2023: Coachend opleiden
sgb 2: oktober 2023
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 (vanaf 12.00 uur / online)
sgb 3: november  2023: Terugblik BUP /  Leerwerktaken kiezen / Activerende werkvormen
sgb 4: december 2023: Diversiteit / Wereldburgerschap / Casusbespreking
sgb 5: januari 2024: Vorge leerwerktaken presenteren / Nieuwe leerwerktaken kiezen
sgb 6: februari 2024
Eerstejaars sgb: februari 2024 (vanaf 15.15 uur)
Eerstejaars sgb: februari 2024 (vanaf 15.15 uur)
sgb 7: maart 2024
Eerstejaars sgb: maart 2024 (vanaf 15.15 uur)
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 (vanaf 12.00 uur / online)
Eerstejaars sgb: maart 2024 (vanaf 15.15 uur, ovv rapportvergadering)
sgb 8: april 2024: Terugblik BUP / Casusbespreking eerstejaars 
sgb 9: april 2024 (vanaf 15.15 uur)
sgb 10: mei 2024: Gepersonaliseerd leren
Eeerstejaars sgb: mei 2024
sgb 10: juni 2024: Mooie stukken/ideeën/producten/lessen van mooie mensen aan elkaar presenteren
Eerstejaars sgb: juni 2024 (vanaf 15.15 uur)
Eerstejaars sgb: juni 2024
Eerstejaars sgb: juli 2024
Schoolgroep-borrel met dio’s en wpb’ers op juli 2024

GGCA, RSC
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag. In Amsterdam zijn de bijeenkomsten van 16.00 tot 18.00 uur. In Haarlem zijn de bijeenkomsten van 8.30 tot 10.10.uur:
sgb 1: september 2023 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de partnerschool en het vrijeschoolonderwijs
sgb 2: september 2023
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 
sgb 3: november 2023
sgb 4: december 2023
sgb 5: januari 2024
sgb 6: februari 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 
sgb 7: april 2024
sgb 8: mei 2024 

ARH
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag van 15.30 tot 17.00 uur.
sgb 1: september 2023 (startbijeenkomst, neem je bewijs van inschrijving mee!): Kennismaking met de school en het vrijeschoolonderwijs
sgb 2: oktober 2023 
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 (online)
sgb 3: november 2023
sgb 4: december 2023
sgb 5: januari 2024
sgb 6: maart 2023
Best Urban Practice Day 15 maart 2024 (online)
sgb 7: maart 2024
sgb 8: april 2024
sgb 9: mei 2024

Terra Nova
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.30 uur in deelschool 3 (Pampuslaan 1):
sgb 1: september 2023 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee!)
sgb 2: september 2023
sgb 3: oktober 2023
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 
sgb 4: november 2023
sgb 5: januari 2024
sgb 6: januari 2024
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 
sgb 7: april 2024
sgb 8: juni 2024 

Lumion
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb) vinden plaats op woensdag tussen 14.30 uur en 16.00 uur in de vergaderruimte:
sgb 1: september 2023 (startbijeenkomst; neem je bewijs van inschrijving mee! Introductie en aftrap door Sufayil Dönmez, directeur Lumion / visie Lumion)
sgb 2: september 2023 (Learning Portal)
sgb 3: oktober 2023 (Intervisie 1)
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023 
sgb 4: december 2023 (Klassenmanagement)
sgb 5: januari 2024 (Online lesgeven)
sgb 6: februari 2024 (Intervisie 2)
Best Urban Practice Day 13 maart 2024 (online)
sgb 7: april 2024 (Thema in overleg met dio’s)
sgb 8: mei 2024 (Thema’s in overleg met dio’s) 
sgb 9: juni 2024 (Reflectie)

IVKO
Alle schoolgroepbijeenkomsten (sgb),  m.u.v. de startbijeenkomst, vinden plaats op woensdag van 15.30 uur tot 17.00 uur in de tekenlokaal:
sgb 1: augustus 2023: eerste bijeenkomst, introductie, documenten afhandelen: neem je bewijs van inschrijving mee!
sgb 2: september 2023: hoe is de start verlopen / montessori in het vo
Best Urban Practice Day 11 oktober 2023
sgb 3: december 2023: nabespreking BUP, wat breng je in de praktijk?
sgb 4: januari 2024: intervisie
sgb 5: februari 2024: onderwerp i.o.v. io (evt. i.s.m. MML)
Best Urban Practice Day 13 maart 2024
sgb 6: april 2024: nabespreking BUP, wat breg je in de praktijk?
sgb 7: mei 2024: voornemens voor de laatste lesweken, wat wil je nog voor elkaar krijgen?
sgb8: juni 2024: afsluiting, afnemen enquêtes 

Orion (data volgen)
Altra (data volgen)