The Urban Professional Development School of Amsterdam

Leraar worden.. en een inspirerende leraar blijven.

‘Het opleiden van leraren die goed zijn toegerust voor het onderwijs van vandaag en morgen is niet denkbaar zonder (internationale) praktijkervaring.’

The Urban Professional Development School of Amsterdam

Leraar worden.. en een inspirerende leraar blijven.

‘Het opleiden van leraren die goed zijn toegerust voor het onderwijs van vandaag en morgen is niet denkbaar zonder (internationale) praktijkervaring.’

Kennisbank

 

Voorbeelden, artikelen, tips en digitool-overzichten op een rij:

Drie wijze didactische lessen voor afstandsonderwijs
Voorbeelden & toepassingen
Hoe verplaatsen we ons onderwijs naar online?
Onderwijs op afstand  (Leraar.nl)
Overzicht van digitale initiatieven (Wijslijst)

Digitale didactiek OU
Edutools
Onderwijs op afstand in het voortgezet onderwijs
Edualdo (platform voor leraren)
Toetsen en evalueren op afstand
Voorbeelden HAN
T
utorials 'beter thuis in afstandsonderwijs'
O
nline 'ontmoeten'
F
eedback

 

Concrete didactische tips en webinars over online onderwijs 
Flooow.nl/ict-bijbel/
Les op afstand
Infographic Flipping the Classroom
Het virus zet aan tot 'flippen'
Opdracht 'Formatieve toetsing'
Opdracht 'Geflipte lesactiviteit'
Opdracht 'Bestaande video'
Tools voor veilig online thuiswerken
V
irtual Reality

NOA: Places-to-go & Pause4Thought  NOA

Klik op de afbeelding hierboven om naar onze openbare dropbox te gaan. In de dropbox vind je meer informatie over de trainingen. Vertrouwelijke documenten staan op onze intranetpagina.  Beeldbellen is mogelijk via HangOut Meet (van Google). Met NOA beeldbellen kan ook via NOA Amsterdam  Een verzameling van bronnen die ons inspireren (incl. wetenschappelijke artikelen) vind je hier
 

MS TEAMS NOA (klik op de tekst links)

Video over beroepsopdrachten HvA/FOO: Aanvullend op de wpb'ers trainingen: animatie beroepopdrachten HvA/FOO:
Arikel over samenwerking NOA& VU (keuzevak vernieuwinsgonderwij): Keuzevak vernieuwinsgonderwijs i.s.m. de VU

Enquête InFo-TED
InFo-TED is een internationaal netwerk van lerarenopleiders gericht op ‘het samenbrengen van onderzoek, beleid en praktijk rond de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders’. Als netwerk doet InFo-TED  onderzoek naar de professionaliseringsbehoeften van schoolopleiders. Met de term ‘schoolopleiders’ bedoelen ze ‘allen die professioneel betrokken zijn bij initiële en vervolgopleidingen, trainingen, mentoring en werkplekbegeleiding van dio's en al bevoegde leraren’, ook als dat werk maar een klein deel van je tijd als leraar/opleider betreft. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de professionele ontwikkeling van opleiders verder te stimuleren en ondersteunen. Het invullen van de vragenlijst duurt 15 tot 20 minuten. Aan het eind van de vragenlijst kun je aangeven of je op de hoogte wilt raken van de uitkomsten van het onderzoek en deel wilt nemen aan vervolgonderzoek. 
 

 

Meerwaarde van Samen Opleiden

[bron:Meta-evaluatie Opleidingsscholen Voortgezet onderwijs 2015 door Ruud van der Herberg en Rianne Versluis]

  • de interactie tussen lerarenopleidingen en werkveld heeft geleid tot het formuleren van een gezamenlijke visie op het opleiden van goede leraren;
  • de interactie tussen lerarenopleidingen en werkveld leidt tot aanpassing, verdieping en aanscherping van de curricula en maakt die praktijkgerichter;
  • de lerarenopleidingen krijgen meer zicht op de dagelijkse praktijk van het onderwijs;
  • de studenten ervaren dat ze vaak direct als volwaardig lid van het team worden gezien en voelen zich welkom. Ze krijgen veel ruimte om te leren en mogen aan veel zaken een bijdrage leveren;
  • het samen opleiden van goede leraren levert de scholen nieuw, enthousiast personeel op;
  • de aanwezige begeleidingsstructuur in de scholen wordt steeds vaker ook benut voor het begeleiden van in dienst getreden beginnende docenten op de school in de vorm van een inductietraject gedurende de eerste twee tot vijf jaar;
  • “zittende” leraren verbeteren hun eigen praktijk door het begeleiden van studenten en startende collegae.

 

 

 
 
 
 
 

Een partnerschap van tien conceptscholen (vijf schoolbesturen) in en rond Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten / Breitner Academie, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Inholland.

 

TWITTER


NOA is officieel een erkende opleidingsschool https://t.co/74K3QG6jbj NOA

Aanmelden voor Zomerschool https://t.co/lijAWZFPaD NOA

CONTACT

Pieter Calandlaan 182

      1068 NT Amsterdam

      The Netherlands

+31 614635663

gebruik de chatbox rechts onderaan deze pagina

Impressie

NOA-Amsterdam maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de website goed te laten werken.
Meer informatie Akkoord